top of page

Kommersiell

Kontorsstädning
Vi städar alla tänkbara typer av kontor samt har olika tilläggstjänster att tillgå.Butiksstädning

Vi städar idag butiker av varierat slag med olika typer av golv.

Flyttstädning
När bostaden är utflyttad städar vi den så att nästa bara kan flytta in.

Hos oss kan du utnyttja RUT-avdraget. Vi drar av 50 % direkt på din faktura.

Golvvård
Vi behärskar all typ av golvvård och underlag.

Vi belägger golv med vax eller polish, polerar stengolv och oljar trägolv.Fönsterputsning

Vi utför regelbundet fönsterputsning åt företag,

privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Trappstädning
Periodiskstädning av trappor, korridorer och entréer.

Vi gör det regelbundet åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare.

Byggstädning
Efter om- och nybyggnation ser vi till att det blir inflyttningsbart.

 

Entrémattor

Via vårt dotterbolag, Mattringen AB, får ni hjälp med lösningar kring era entrémattor. Periodisk

hämtning och lämning via ett väl anpassat utbytessystem.


Rengöring av heltäckningsmattor
Vi rengör heltäckningsmattor, stora som små ytor, samt andra textila ytor. Vi har för det olika metoder att tillgå.

Utemiljö
Här kan vi tillsammans med vår kund gemensamt komma fram till olika lösningar på det som ska göras.

Transporter
Vi kan bistå med olika typer av transporter.

KVALITET

Vårt mål är att de tjänster som utförs och de maskiner/produkter som används motsvarar de förväntningar som vår kund ställer avseende miljö, teknik och sevice.

MILJÖ

Vi vill bedriva vår verksamhet med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det vi gör för miljöns skull är:
Ständig översyn av produkter och förbrukning.
Endast arbeta med miljömärkta produkter.
Engagera våra medarbetare, det ska vara roligt med miljöarbete.
Planera våra körsträckor och transporter.
Källsortering av avfall.
Följa våra kunders miljöpolicy.

GARANTI

Våra tjänster ska inte ske med mindre än att överenskomna åtaganden utförs. Våra åtaganden ska utföras av personal som är social, serviceinriktad, lyhörd och utbildad för sitt arbete.

bottom of page